Privacy Policy

Gromadzenie danych

Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji jest wykorzysytwany jedynie przez serwis bilancio.me do komunikacji z użytkownikiem.

bilancio.me nie udostępnia adresów e-mail ani żadnych innych danych o swoich użytkownikach nikomu.
Tylko osoba znająca login i hasło ma wgląd i możliwość modyfikacji danych.

Mechanizm Cookies (ciasteczka)

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji.

Po zakończeniu sesji zapisane informacje są usuwane.

W celach statystycznych serwisu w przypadku niezalogowanych użytkowników wykorzystujemy jeden z popularniejszych systemów statystycznych - Google Analytics.

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard obsługi informujemy o możliwości kierowania sugestii oraz pytań pod adres support@bilancio.me