Bank: Bank BPH

WWW: http://www.bph.pl/


Lokaty

L.p. Nazwa Oprocentowanie Zoptymalizowane oproc. Optymalna kwota Data zakończenia

Konta oszczędnościowe

L.p. Nazwa Maksymalna kwota Oprocentowanie
1 Pracowite Konto Oszczędnościowe (dzienna) 2,25  %