Bank: Meritum Bank ICB

WWW: http://www.meritumbank.pl/


Lokaty

L.p. Nazwa Oprocentowanie Zoptymalizowane oproc. Optymalna kwota Data zakończenia

Konta oszczędnościowe

L.p. Nazwa Maksymalna kwota Oprocentowanie
1 Konto oszczędnościowe (dzienna) 3,00  %