Bank: Bank Credit Agricole

WWW: http://www.credit-agricole.pl/


Lokaty

L.p. Nazwa Oprocentowanie Zoptymalizowane oproc. Optymalna kwota Data zakończenia

Konta oszczędnościowe

L.p. Nazwa Maksymalna kwota Oprocentowanie
1 Rachunek Oszczędzam-oferta "Codzienne Zyski" (dzienna) 50 000,00 zł 1,70  %