Bank: ING Bank Śląski

WWW: http://www.ingbank.pl/


Lokaty

L.p. Nazwa Oprocentowanie Zoptymalizowane oproc. Optymalna kwota Data zakończenia

Konta oszczędnościowe

L.p. Nazwa Maksymalna kwota Oprocentowanie
1 Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct (miesięczna) 99 999,99 zł 3,00  %